Alfredo's 50thGabriel's  2nd BdayRomy's BirthdayDante's 9th B- DayTania's BdayFancy BDayJoes BdayHugo MirandaSergio 29 BdayBills BdayHugo M. PublicGia's 1st BdayDestiny Sweet 16 NYCLil C 11th BDayTania's Bday 2012Duga's 6th BdayDestiny Rose 1st BdayFancy's 38th